ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 10% до 40%

ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 10% до 40%

Акцијата трае од 26.03-28.03.2022 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 998,00 0% 998,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 989,00 15% 841,00...
ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 10% до 40%

ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 10% до 40%

Акцијата трае од 19.03-21.03.2022 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 998,00 0% 998,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 989,00 15% 841,00...
ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 5% до 40%

ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 5% до 40%

Акцијата трае од 12.03-14.03.2022 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 998,00 0% 998,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 989,00 15% 841,00...
ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 5% до 40%

ГОЛЕМА МАРТОВСКА АКЦИЈА од 5% до 40%

Акцијата трае од 05.03-07.03.2022 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 998,00 0% 998,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 989,00 15% 841,00...