ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

Акцијата трае од 29.05-01.06.2021 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 936,00 10% 842,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940,00 20% 752,00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

Акцијата трае од 22.05-25.05.2021 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 936,00 10% 842,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940,00 20% 752,00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

Акцијата трае од 15.05-18.05.2021 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 936,00 10% 842,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940,00 25% 705,00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

ГОЛЕМА МАЈСКА АКЦИЈА од 10% до 45%

Акцијата трае од 08.05-11.05.2021 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 936,00 10% 842,00 МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940,00 25% 705,00 РФ-ГЕЛ...