ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 25.08-29.08.2018

ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 25.08-29.08.2018

Акцијата трае од 25.08-29.08.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 40% 352.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...
ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 18.08-22.08.2018

ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 18.08-22.08.2018

Акцијата трае од 18.08-22.08.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 35% 381.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...
ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 11.08-15.08.2018

ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 11.08-15.08.2018

Акцијата трае од 11.08-15.08.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 35% 381.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...
ГОЛЕМ  ЛЕТЕН ПОПУСТ 04.08-08.08.2018

ГОЛЕМ ЛЕТЕН ПОПУСТ 04.08-08.08.2018

Акцијата трае од 04.08-08.08.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 20% 469.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...