ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА 31.03-05.04.2018

ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА 31.03-05.04.2018

Акцијата трае од 31.03-05.04.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm 2995.00 25% 2246.00 ГРЦ-90 GRACJA –  ...
ГОЛЕМА ПРОЛЕТТНА АКЦИЈА 24.03-29.03.2018

ГОЛЕМА ПРОЛЕТТНА АКЦИЈА 24.03-29.03.2018

Акцијата трае од 24.03-29.03.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm 2995.00 25% 2246.00 ГРЦ-90 GRACJA –  ...
ВО ПРЕСРЕТ НА ПРОЛЕТТА 17.03-22.03.2018

ВО ПРЕСРЕТ НА ПРОЛЕТТА 17.03-22.03.2018

Акцијата трае од 17.03-22.03.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm 2995.00 25% 2246.00 ГРЦ-90 GRACJA –  ...
Голема Мартовска акција 10.03-15.03.2018

Голема Мартовска акција 10.03-15.03.2018

Акцијата трае од 10.03-15.03.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm 2995.00 25% 2246.00 ГРЦ-90 GRACJA –  ...
Голема 8-мо Мартовска акција 03.03-08.03.2018

Голема 8-мо Мартовска акција 03.03-08.03.2018

Акцијата трае од 03.03-08.03.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm 2995.00 25% 2246.00 ГРЦ-90 GRACJA –  ...