ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 27.10-31.10.2018

ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 27.10-31.10.2018

Акцијата трае од 27.10-31.10.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 30% 410.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...
ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 20.10-24.10.2018

ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 20.10-24.10.2018

Акцијата трае од 20.10-24.10.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 30% 410.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...
ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 13.10-17.10.2018

ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 13.10-17.10.2018

Акцијата трае од 13.10-17.10.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 30% 410.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...
ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 06.10-10.10.2018

ГОЛЕМ ЕСЕНСКИ ПОПУСТ 06.10-10.10.2018

Акцијата трае од 06.10-10.10.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 40% 352.00 ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ –  60x45x30 cm...