ГОЛЕМА ПРАЗНИЧНА АКЦИЈА од 5% до 45%

ГОЛЕМА ПРАЗНИЧНА АКЦИЈА од 5% до 45%

Акцијата трае од 29.02-04.03.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699,00 10% 629,00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586,00 25% 440,00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ ЗИМСКИ ПОПУСТ од 5% до 50%

ГОЛЕМ ЗИМСКИ ПОПУСТ од 5% до 50%

Акцијата трае од 22.02-26.02.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 10% 629.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ ЗИМСКИ ПОПУСТ од 5% до 50%

ГОЛЕМ ЗИМСКИ ПОПУСТ од 5% до 50%

Акцијата трае од 15.02-19.02.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 10% 629.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА ПРАЗНИЧНА АКЦИЈА од 5% до 45%

ГОЛЕМА ПРАЗНИЧНА АКЦИЈА од 5% до 45%

Акцијата трае од 08.02-12.02.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 15% 594.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ ЗИМСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

ГОЛЕМ ЗИМСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

Акцијата трае од 01.02-05.02.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 15% 594.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...