ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

Акцијата трае од  25.05-29.05.2019 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699,00 20% 559,00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586,00 30% 410,00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

Акцијата трае од 18.05-22.05.2019 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 15% 594.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 30% 410.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

Акцијата трае од 11.05-15.05.2019 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 15% 594.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

ГОЛЕМ МАЈСКИ ПОПУСТ од 5% до 40%

Акцијата трае од 04.05-08.05.2019 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 15% 594.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...