ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 25.04-29.04.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 18.04-22.04.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ ВЕЛИГДЕНСКИ ПОПУСТ ДО 40%

ГОЛЕМ ВЕЛИГДЕНСКИ ПОПУСТ ДО 40%

Акцијата трае од 11.04-15.04.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА АПРИЛСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 04.04-08.04.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 20% 469.00 РФ-ГЕЛ...