ГОЛЕМА ПРОЛЕТНА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА ПРОЛЕТНА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 28.03-01.04.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699,00 0% 699,00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586,00 20% 469,00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМА ПРОЛЕТНА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА ПРОЛЕТНА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 21.03-25.03.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 20% 469.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ МАРТОВСКИ ПОПУСТ од 5% до 30%

ГОЛЕМ МАРТОВСКИ ПОПУСТ од 5% до 30%

Акцијата трае од 14.03-18.03.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 10% 629.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 20% 469.00 РФ-ГЕЛ...
ГОЛЕМ МАРТОВСКИ ПОПУСТ од 5% до 30%

ГОЛЕМ МАРТОВСКИ ПОПУСТ од 5% до 30%

Акцијата трае од 07.03-11.03.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 10% 629.00 РФ-КУПКА ROYAL FEET КУПКА 586.00 25% 440.00 РФ-ГЕЛ...