ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 27.06-30.06.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940.00 10% 846.00 БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00...
ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 20.06-23.06.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940.00 10% 846.00 БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00...
ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 13.06-16.06.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940.00 10% 846.00 БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00...
ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

ГОЛЕМА ЈУНСКА АКЦИЈА од 5% до 30%

Акцијата трае од 06.06-09.06.2020 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст МЕД-08 АЛОЕ ВЕРА ГЕЛ 200мл 940.00 10% 846.00 БИОСАНОР БИОСАНОР ( Дентисепт ) 699.00 0% 699.00...