Голема јануарска акција од 20.01-24.01.2018

ГОЛЕМА ЈАНУАРСКА АКЦИЈА Акцијата трае од 20.01-24.01.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ -  60x45x30 cm 2995,00 15%...

Голема јануарска акција од 13.01-17.01.2018

ГОЛЕМА ЈАНУАРСКА АКЦИЈА Акцијата трае од 13.01-17.01.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ -  60x45x30 cm 2995.00 10%...

Голема јануарска акција од 07.01-11.01.2018

ГОЛЕМА ЈАНУАРСКА АКЦИЈА Акцијата трае од 07.01-11.01.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ -  60x45x30 cm 2995.00 10%...

Голема божиќна акција 30.12.2017-04.01.2018

ГОЛЕМА БОЖИЌНА АКЦИЈА Акцијата трае од 30.12.2017-04.01.2018 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ -  60x45x30 cm 2995.00 25%...

Новогодишна акција 23.12-28.12.2017

ГОЛЕМА НОВОГОДИШНА АКЦИЈА Акцијата трае од 23.12-28.12.2017 година. Порачките ги примаме на e-mail: rsi@rsi-mk.com Ознака за Нарачка Производи Редовна цена Процент на намалување Цена со Попуст ВВ-ЏАМБО ЏАМБО ВРЕЌА ЗА ВАКУМИРАЊЕ -  60x45x30 cm 2995.00 25%...